Strand og klitter den 16. februar 2016. Her er de perfekte muligheder for rekreativ udnyttelse af Solrøds kyst.

Rekreativ udnyttelse af kysten

Typer
Kommunens anbefalede kystsikring er opdelt i to forskellige typer, landdige og klitdige. Forholdene øst for Strandvejen påvirkes ikke ens af de to typer.
Det gør sig også gældende hvad angår den rekreative udnyttelse af kysten ud for dige-typen.
 
Landdigers indflydelse
Der er to former for landdige i kommunens anbefalede kystsikring, landdige og tværdige. Landdiger løber parallelt med kystlinjen/lagunebredden, mens tværdiger (som navnet antyder) går på tværs af kystlinjen.
 
Kysten på Staunings Ø (kysten syd for Ventegodtsvej, der er beliggende i det internationalt fredede Natura 2000 område) er helt uberørt af kommunens anbefalede land- og tværdiger. Land- og tværdigerne kommer simpelt hen ikke i kontakt med denne kyststrækning. Kommunens anbefalede kystsikring vil derfor på ingen måde forandre eller ændre på den eksisterende mulighed for rekreativ udnyttelse af kysten på Staunings Ø.
 
Ingen af land- og tværdigerne i kommunens anbefalede kystsikring vil kunne få indflydelse på den rekreative udnyttelse af kysten.
 
Klitdigers indflydelse
I kommunens anbefalede kystsikring er der alene klitdiger nord for Ventegodtsvej (i område 2).
 
Det fremgår af Kystdirektoratets §-2 udtalelse (side 3), at det hér (i område 2) kan blive nødvendig at udbygge stranden, så der bliver et tilstrækkelig bredt strandplan foran de nye forklitter. Årsagen til denne udbygning af stranden er, at forstærkning af den eksisterende klit foregår ved at der fyldes sand på stranden, hvorefter sandet skubbes op til nye forklitter havværts den eksisterende klitfod (se Forslag til kystsikringsløsninger, side 57).
 
Nord for Ventegodtsvej er den eksisterende mulighed for rekreativ udnyttelse af kysten, herunder udnyttelse af klitter og strand, upåklagelig. Spørgsmålet er, om de nye forklitter, samt en mulig ændring af strandplanet, vil forringe den rekreative udnyttelse af kysten.
En forbedring af den rekreative udnyttelse af kysten her synes udelukket, eksisterende forhold er intet mindre end perfekte.
 
Det skal bemærkes, at ekstra omkostninger forbundet med en udbygning af stranden ikke er indeholdt eller oplyst i kommunens vedtagne indstillinger (se Byrådsmøde feb. 2018, referat, punkt 20 og 21).
Design By Primer Themes