Adgang til kysten den 6-1-2017, broen ved Østre Grænsevej. Kommunens anbefalede landdige oplyses etableret der hvor isen på billedet ophører. Landdiget vil ikke kunne sikre den eksisterende adgang til kysten.

Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten

Adgang og områder
Kommunens anbefalede kystsikring er øst for Strandvejen opdelt i områder, hvor område 2 og 3 har relevans i forbindelse med adgang til og langs kysten. Adgang til og langs kysten påvirkes ikke ens af kommunens anbefalede kystsikring i de to områder.
 
Klitdigers påvirkning af adgangsforhold til og langs kysten (område 2)
Kommunens anbefalede kystsikring indeholder en etablering af forklitter havværts eksisterende klitter nord for Ventegodtsvej, samt en mulig udbygning af stranden i område 2 (omtalt under siden Rekreativ udnyttelse).
 
Derudover er der lokale lavninger i de eksisterende klitter. De hidtil benyttede adgangsveje til kysten er på grund af trafikken frem og tilbage til kysten eroderet, og derfor er der betydelig lavere højde i klitten ved adgangsvejene (lokale lavninger). Disse eksisterende adgangsveje til kysten er typisk ud for beboelsesvejene bag klitterne.
I kommunens anbefalede kystsikring skal de lokale lavninger eventuelt forstærkes med såkaldte terrænmåtter, der hindrer erosion ved trafik af fodgængere til/fra stranden (se Forslag til kystsikringsløsninger, side 34).
Det skal bemærkes, at udgifter til forstærkning mod erosion ved adgangsveje til kysten ikke er beskrevet og indeholdt i indstillingen (se Byrådsmøde feb. 2018, referat). 
 
Vi siger, at forstærker man ikke klitter ved benyttede adgangsveje til kysten, så vil det kræve konstant tilførsel af sand her for at bibeholde sikringsniveauet i klitterne. Det vil medføre kraftigt øgede udgifter til vedligehold i område 2 (der er mange adgangsveje i område 2, som så skal have idelig transport til og planering af sand i klitterne).
Alle ejere af fast ejendom øst for strandvejen pålægges bidragspligt til vedligehold af klitdiger. De facto kan område 2’s ejere af fast ejendom spare etableringsudgifter til forstærkning mod erosion, og område 3’s ejere af fast ejendom kommer dermed til at betale for øgede udgifter til vedligehold af klitdiger i område 2.
 
Hvorvidt kommunen mener begge muligheder for at bibeholde sikringsniveauet i klitterne ved de hidtil benyttede adgangsveje til kysten er en sikring af den eksisterende adgang til kysten, det står hen i det uvisse.
Dog nævnes i Byrådsmøde feb. 2018, referat (under punkt 21) som argument for bidragspligt til alle ejere af fast ejendom øst for Strandvejen:
”For alle ejendomme kommer tillige beskyttelsen af de rekreative interesser forbundet med en bevarelse af stranden og klitterne ind i billedet.”
I og med det kan være vanskeligt at udnytte de rekreative interesser langs kysten, hvis man ikke kan komme til kysten, så har ovennævnte citat også relevans for adgang til kysten.
Vi siger en sikring af den eksisterende adgang til kysten forudsætter man vil risikere at miste den eksisterende adgang til kysten, i fald anbefalet kystsikring ikke blev foretaget. Det er ikke tilfældet med kommunens anbefalede kystsikring. Adgangen til kysten er og forbliver intakt, ingen vil forhindres i at komme til kysten uden anbefalede kystsikring.
 
Adgang langs kysten i område 2 er behandlet på siden Rekreativ udnyttelse.
 
Land- og tværdigers påvirkning af adgangsforhold til og langs kysten (område 3)
Kommunens anbefalede kystsikring vil ikke berøre og ej heller ændre den eksisterende adgang til og langs kysten syd for Ventegodtsvej (område 3).
 
Der er tre adgangsveje for område 3 til områdets nærliggende kyst på Staunings Ø. Det er de tre broer over lagunen (ud for Østre Grænsevej, Strandtoften og Jersie Strandpark).
Det anbefalede landdige i område 3 vil på ingen måde sikre den eksisterende adgang til og langs kysten på Staunings Ø. Det i og med de eksisterende broer er beliggende udenfor det anbefalede landdige, ubeskyttet af den anbefalede kystsikring.
 
Vi siger det ikke har hold i virkeligheden for ikke mindst område 3, når kommunen argumenterer for pålæg af bidragspligt til alle ejere af fast ejendom øst for Strandvejen med ovenfor nævnte citat:
”For alle ejendomme kommer tillige beskyttelsen af de rekreative interesser forbundet med en bevarelse af stranden og klitterne ind i billedet.”
Hvordan kommunen kan mene den anbefalede kystsikring kan bevare område 3’s eksisterende strand og klitter på Staunings Ø, det skylder kommunen en god forklaring på.
Design By Primer Themes