Lagunen bro se nordKan man ønske andet end at bevare denne natur som den er, og leve i pagt med den?

Hvilke beskyttelsesmuligheder har den enkelte?

Den ansvarlige
Et af de grundlæggende principper bag kystbeskyttelsesloven er, at det er grundejerens eget ansvar at beskytte sin ejendom mod nedbrydning eller oversvømmelser fra havet, samt at betale for denne beskyttelse (se Bemærkninger til lovforslag, side 6, venstre kolonne øverst).
Har man købt lavtliggende ejendom tæt på kysten, så ved man, eller burde man vide, at der kan komme udgifter.
 
Hvor meget beskyttelse
Der kan være grundejere, som måske ønsker en større beskyttelse/lavere risiko for oversvømmelse end kommunens anbefalede foranstaltninger, der i virkeligheden ikke vil beskytte nogen beboelser mod oversvømmelse på strækningen Ventegodtsvej - Birkelyngen.
Vi kan alle have en forskellig tilgang til hvilken risiko man ønsker og hvad man er villig til at betale. Det er ikke ensbetydende med, at alle skal deltage i den størst ønskede beskyttelse med deraf følgende store omkostninger.
 
Mulige individuelle tiltag
Der er forskellige muligheder for individuelle tiltag, alt afhængig af hvor højt ens beboelse er beliggende og hvor meget beskyttelse man måtte ønske sig.
Et eksempel kan beskrive hvordan man kan finde ud af hvor høj en beskyttelse skal være:
  1. Ønsket højvandsbeskyttelse = 2,8 meter
  2. Beboelsens beliggenhed = 2,6 meter
  3. Beskyttelsens højde = 0,2 meter (1. – 2.)
Er beskyttelsens højde lavere end 0,5 meter over terræn, så vil f.eks. et højbed ved beboelsen kunne benyttes som beskyttelse. Indgange gennem højbedet kan lukkes med skotter, hvis en stormflod kan true beboelsen, eller som permanent løsning kan man etablere trin til at gå over højbedet.
 
Er beskyttelsens højde over 0,5 meter, så vil en mulighed være at opsætte barrierer ved beboelsens indgange, hvis en stormflod kan true beboelsen (se en leverandør HER).
Det kan også være en løsning at etablere beskyttelse som et hegn (se en leverandør HER). Denne løsning kan håndtere beskyttelse helt op til 1,8 meter over terræn.
Begge ovenstående løsninger kræver man selv lukker indgange manuelt, hvis en stormflod kan true beboelsen.
 
Hvis man ønsker en fuldautomatisk beskyttelse uden manuel lukning, der samtidig ikke vil kunne ses uden beskyttelsen måtte komme i aktion (se en leverandør HER).
Denne løsning er oplyst at kunne håndtere højvande på op til 1,8 meter over terræn.
 
De lavest beliggende beboelser på strækningen Ventegodtsvej – Birkelyngen vil således have flere individuelle muligheder for at sikre op til minimum 3,7 meter over dagligt vande i lagunen. Om man ønsker det og er villig til at afholde udgifter dermed, det er spørgsmålet.
 
Individuelle løsninger på egne matrikler har samtidig den fordel, at fredede områder ikke vil blive krænket og lide skade af foranstaltningerne.
 
Økonomi
Der kan være mulighed for tilskud (bl.a. fra BoligJob-ordningen) og/eller forsikringsrabat og selvrisiko til individuelle løsninger. Rabat vil naturligvis være afhængig af hvor stor en risiko forsikringsselskabet vurderer der kan reduceres ved den individuelle beskyttelse.
 
Såfremt man alligevel bliver oversvømmet, hvad enten man har etableret beskyttelse eller ej, kan man som boligejer få erstatning fra Stormrådet efter en erklæret stormflod. Det er her værd at bemærke, at AfterUrd var en stormflod.
 
Alt i alt kan det være en større økonomisk beregning, hvorvidt man finder økonomisk fordel ved at etablere en given beskyttelse eller ej.
 
Hvorfor individuelle løsninger
Det er i Lov om kystbeskyttelse ikke meningen at etablere store og dyre foranstaltninger, hvor risikoen for oversvømmelse er meget lav, og ejere af fast ejendom, som ikke ønsker foranstaltningerne, pålægges bidragspligt.
Det skal ikke forhindre nogen ejere af fast ejendom i at kunne beskytte sig. Derfor de individuelle løsninger, som samtidig ikke vil tvinge andre til at betale (i deres øjne) unødvendige udgifter til dyre foranstaltninger.
 
Endelig er der den mulighed, at flere ejere af fast ejendom frivilligt går sammen om en beskyttelse, hvor de er enige om både selve beskyttelsen og hvordan udgifterne fordeles mellem disse ejere af fast ejendom.
Design By Primer Themes