Lagunen ved Strandtoften 6-1-17Isflagerne viser højeste vandstand i lagunen under AfterUrd. Man fik våde og kolde fødder, hvis man brugte broen under AfterUrd. Bemærk klithøjden i forhold til højest nåede vandstand i lagunen.

Hvilken højde har terrænet fra Ventegodtsvej til Birkelyngen?

Højdekurvekort viser terrænets højde, også kaldet terrænets kote. Vores højdekurvekort *) er med spring på 0,5 m.

Kortene HER dækker strækningen langs lagunen fra Ventegodtsvej til Køge Kommune. Følger du 2,0 m kurven i kortene (markeret som en rød streg) kan du se hvor langt op i terrænet vandet vil nå, hvis der kommer 2,0 m højvande i lagunen. 

Et 2,0 m dige vil alene beskytte op til 2,0 m højdekurven. Ved mere end 2,0 m højvande i lagunen vil diget oversvømmes og dermed ikke vil yde nogen beskyttelse overhovedet.

Kortene dokumenterer der alene er to beboelser på strækningen Ventegodtsvej til og med Birkelyngen, som er beliggende under kote 2,0 m. Alene de to beboelser kan blive berørt af et 2,0 m højvande i lagunen, mens vandet ikke vil nå frem til alle øvrige 415 beboelser på strækningen. De to beboelser vil som tidligere nævnt kun lige blive berørt på fundamentet og ikke tage nogen skade ved det.

Hvad angår terrænet foran 2,0 m kurven, så vil der ej heller ske skade her ved en stormflod. Det tilstedeværende græs, træer, buske og anden vegetation tåler uden problemer kortvarigt vand fra lagunen. Den 4. januar 2017 oplevede vi stormfloden AfterUrd med et 1,64 m højvande i Køge Bugt, som medførte et højvande på 1,25 m i lagunen. Hverken græs, træer, buske og anden vegetation langs lagunens bred, som ved den lejlighed blev oversvømmet, har taget skade af det.

Vi finder det derfor unødvendigt at etablere et 2,0 m dige på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen. Diget vil simpelthen ikke kunne beskytte ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser her. Der skal en højere vandstand til før beboelserne på strækningen kan blive oversvømmet.

Kortene HER viser hele strandsiden fra Ventegodtsvej til og med Birkelyngen. Bor du der, så vil du kunne se hvor højt du er beliggende og dermed hvor meget højvande i lagunen der skal være, før vandet kan nå frem til dig.

Syd for Birkelyngen er der et stort antal beboelser, som er beliggende betydende lavere end 2,0 m og derfor vil kunne opnå en beskyttelse med et 2,0 m dige. Det dokumenterer kortene. Skal der som vedtaget af Byrådet være et sikringsniveau på 2,0 m øst for Strandvejen i Solrød Kommune, så er det i hele området mellem Ventegodtsvej og Køge Kommune alene nødvendigt at kystsikre strækningen fra Birkelyngen til Skensved Å. Det er muligt, helt uproblematisk, at gennemføre en sådan kystbeskyttelse, uden der foretages nogen tiltag overhovedet mellem Ventegodtsvej og Birkelyngen. Vi vil beskrive en mulighed for dette andetsteds på hjemmesiden.

NÆSTE SIDE


*) Vores højdekurvekort er venligst stillet til rådighed sommeren 2018 af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste. Vilkår for brug af data kan læses HER.

Design By Primer Themes